Sprawy

Wyodrębniamy włókna światłowodowe

Daje się zauważyć, że coraz więcej przedmiotów w otaczającym nas świecie może być przedmiotem prawa własności. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów, które wcześniej prawo kwalifikowało jako części składowe. Przykład świadczący o takiej tendencji zauważyliśmy między innymi w prawie telekomunikacyjnym. Mianowicie, nie tylko kabel telekomunikacyjny może być przedmiotem prawa własności, lecz także umieszczone w nim włókna światłowodowe. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie całkiem niedawno, bo dopiero w 2010 roku, włókno światłowodowe umieszczone w kablu światłowodowym wchodzące w skład sieci telekomunikacyjnej może stanowić odrębny przedmiot własności i innych praw rzeczowych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wyodrębnienie włókna światłowodowego przypomina w istocie wyodrębnienie lokalu. Mianowicie, w przypadku ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego, właścicielowi włókna przysługuje udział w części wspólnej kabla światłowodowego, jako prawo związane z własnością włókna. Ponadto, nie można żądać zniesienia współwłasności części wspólnej kabla, dopóki trwa odrębna własność włókien światłowodowych.

Ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego można dokonać w drodze umowy między właścicielem całego kabla światłowodowego wchodzącego w skład sieci telekomunikacyjnej a nabywcą własności włókna, a także w drodze jednostronnej czynności prawnej właściciela takiego kabla albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność kabla. Czynność prawna obejmująca oświadczenie woli o ustanowieniu odrębnej własności włókna światłowodowego wymaga, dla skutecznego ustanowienia tego prawa, zachowania formy pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty.

Powyższe oznacza, że potrzeba obrotu gospodarczego stale się poszerza, a prawo i Kancelaria próbuje nieustannie ku temu podążać.

 Do góry