Sprawy

Zajęcie udziałów – co może wierzyciel

Wierzyciel wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskał zajęcie na posiadanych przez tego wspólnika udziałach, nie może żądać zwołania zgromadzenia wspólników spółki w celu podjęcia uchwały połączeniowej. Nasz Klient, Spółka dwóch wspólników prowadziła proces połączenia ze swoją spółką zależną. Wierzyciel jednego ze wspólników uzyskał komornicze zajęcie udziałów tego wspólnika w spółce i zgłosił żądanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu poddania pod głosowanie uchwały połączeniowej.

Naszym zdaniem takie podlegało odmowie ze względu na brak statusu wspólnika po stronie wierzyciela i jako nie będące czynnością zachowawczą. Sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia jednocześnie oddalając wniosek wierzyciela wspólnika o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, uznając, iż po stronie wierzyciela brak jest statusu wspólnika uprawniającego do skorzystania z prawa do żądania zwołania zgromadzenia. Czyli – żądanie takie nie należy do czynności zachowawczych.

 Do góry