Sprawy

Project Manager – zastępca inwestora

W ramach swojej działalności Kancelaria obsługuje podmioty stojące na wszystkich szczeblach procesu inwestycyjnego. Jeden z Klientów Kancelarii, inwestor rozpoczynający kolejny projekt budowlany, zwrócił się do Kancelarii o pomoc przy sformułowaniu umowy z Project Managerem – czyli podmiotem będącym swoistym „pełnomocnikiem” inwestora przy realizacji inwestycji. Rola Project Managera na placu budowy zależy w zasadzie wyłącznie od woli inwestora. W zależności od jego indywidualnej decyzji Project Manager może zarówno realizować wyłącznie część inwestycji, jak i jej całość, w dodatku samodzielnie podejmując związane z tym bieżące decyzje. Tym samym przebieg budowy w dużej mierze zależeć będzie od treści umowy zawartej przez inwestora z Project Managerem, dlatego też niejednokrotnie jest to najistotniejsza umowa w całym procesie inwestycyjnym. W kwestii tej umowy, zresztą tak jak i w całym procesie budowlanym, kluczowe znaczenie ma doświadczenie – a to właśnie ono stanowi o sile Kancelarii.

 Do góry