Sprawy

Ugoda słodko-gorzka oraz niejasne skutki manipulowania próbą ugodową

W zeszłym tygodniu w jednym z prowadzonych przez nas postępowań sądowych dotyczących roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej udało się zawrzeć ugodę i zakończyć kilkuletni spór pomiędzy stronami. Oczywiście cieszymy się z takiego obrotu sprawy, jako, że zawarta ugoda stanowi realizację interesu Klienta, ale mamy pewien niedosyt. Jednym z kluczowych zagadnień, który miał być przedmiotem oceny sądu była możliwość kilkukrotnego wykorzystywania zawezwania do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia. Tak więc ciesząc się z sukcesu Klienta, żałujemy, że Sąd nie wypowiedział się czy takie instrumentalne wykorzystanie prób ugodowych skutecznie przerywa bieg przedawnienia.

 Do góry