Sprawy

Wstrzemięźliwość ubezpieczyciela

Kancelaria została zaangażowana do reprezentowania spółki świadczącej usługi transportu międzynarodowego w sporze z jej ubezpieczycielem, raczej wstrzemięźliwie podchodzącym do kwestii wypłaty odszkodowania. O ile konflikty na linii ubezpieczyciel-ubezpieczony nie są niczym nadzwyczajnym, to unikalność tej sprawy polega na przeniesieniu ciężaru sporu z ustaleń faktycznych na ustalenia prawne – a konkretnie na interpretację przepisów Konwencji CMR.

 Do góry