Sprawy

Otwieranie na nowo

I znów zdarzyło nam się, że sąd w procesie cywilnym otworzył na nowo zamkniętą rozprawę. Jest to sytuacja niezwykle frustrująca, oznacza ona bowiem zwykle, że sąd dopiero przed wydaniem wyroku zapoznał się z dokumentacją sprawy i zmienił dotychczasowy, nieprzygotowany pogląd na sprawę. To się oczywiście może zdarzyć, ale gdy zdarza się zbyt często to znaczy, że się zdarzać nie powinno.  

 Do góry