Sprawy

Michał Tomczak arbitrem

Michał Tomczak został powołany na arbitra w dużym sporze, toczonym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Spór dotyczy wykonania umowy inwestycyjnej a wartość przedmiotu sporu przekracza 30 mln złotych.

 Do góry