Sprawy

Powtórka z rozrywki czyli znaczenie Polskich Norm

Jeden z klientów Kancelarii po raz kolejny stał się obiektem zainteresowania organów celnych w związku z dystrybuowanymi wyrobami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Podstawą podejmowanych przez służby celne działań kontrolnych jest rozbieżność między kodami CN oraz Polskimi Normami a definicjami z ustawy o podatku akcyzowym.

Problem sprowadza się do następującej kwestii – produkt, który według definicji ustawowej powinien być traktowany dla celów akcyzowych jak cygaro, według wymogów Polskich Normach czy kodów CN cygarem nie może być.

W poprzednim przypadku, przekonanie organów do uznania, że dla celów akcyzowych wyłączne znaczenie mają definicje ustawowe zajęło prawie trzy lata. Miejmy nadzieję, że w tym wypadku, zrozumienie litery prawa nastąpi znacznie szybciej.

 Do góry