Sprawy

Księga akcyjna u Inspektora

Zasadą jest, że każdy zbiór danych osobowych powinien zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zasada ta doznaje jednak pewnych wyjątków. Jednym z nich jest zwolnienie z rejestracji danych, które są powszechnie dostępne. W kontekście tej regulacji, GIODO stanął przed pytaniem czy spółka zobowiązana jest do zarejestrowania księgi udziałów oraz księgi akcyjnej. W odniesieniu do księgi udziałów, GIODO wskazał, że lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ujawnianiu w KRS, wobec czego ma ona charakter powszechnie dostępny. Oznacza to, że księga udziałów nie powinna być zgłaszana do rejestracji GIODO. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku księgi akcyjnej, która nie jest powszechnie dostępna. Dane akcjonariuszy, z wyjątkami, nie podlegają wpisowi do KRS. Z tego powodu, GIODO uznał, że taki zbiór powinien zostać zarejestrowany.

 

 

 

 Do góry