Sprawy

Święty graal czyli grunty spółdzielni mieszkaniowych

W centralnych dzielnicach Warszawy pozostało już bardzo niewiele gruntów pod zabudowę. Znaczna ich część znajduje się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych. Są to wielkie organizacje, liczące tysiące członków. Zgodnie z prawem zbycie jakiejkolwiek nieruchomości wymaga zgody walnego zgromadzenia członków spółdzielni – co oznacza, że w praktyce uzyskanie takiej zgody jest po prostu niemożliwe. Jak zatem uruchomić w tej sytuacji legalny i przyzwoity obrót nieruchomościami spółdzielczymi? Taki dylemat rozwiązujemy obecnie w kilku sprawach.

 

 

 

 Do góry