Sprawy

Stan nagły

Składając kilka miesięcy temu pozew przeciwko NFZ nie myliliśmy się twierdząc, że duża liczba szpitali nie uzyska od Funduszu zapłaty za świadczenia udzielone w poprzednim roku w stanach nagłych ponad limit określony w umowie. W ostatnim czasie Kancelaria została zaangażowana w kolejny spór przeciwko NFZ, którego przedmiotem jest zapłata wynagrodzenia za nadwykonania dotyczące stanów nagłych.

 Do góry