Sprawy

Sąd tworzy prawo – w słusznej sprawie

Sytuacja względnie typowa w branży budowlanej: po zrealizowaniu inwestycji budowlanej i uzyskaniu pozwolenia na budowę władze budowlane stwierdzają nieważność pozwolenia na budowę. Taka sytuacja nie jest przewidziana wprost przez przepisy Prawa budowlanego. W wyroku z dnia 25 lutego br. (II OSK 2286/12) zaproponował obejście tej luki, poprzez złożenie i zatwierdzenie projektu zamiennego lub innych dokumentów, konwalidujących wady pierwotnego projektu. W przepisach Prawa budowlanego tego rodzaju rozwiązanie przewidziane jest wprost tylko i wyłącznie w okolicznościach, gdy roboty budowlane są nadal prowadzone nie zaś, gdy zostały ukończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to Kancelaria zastosuje wprost w jednej ze spraw, którymi się zajmuje.

Jest to jeden z tych przypadków, gdy sądy z pełną świadomością wyboru mniejszego zła uzdrawiają sytuację prawną,  która w przeciwnym razie byłaby nieznośna.

 

 

 

 Do góry