Sprawy

Google w roli kozła ofiarnego

W ramach działalności Kancelarii zwróciliśmy się do Google o zmianę pozycjonowania wyszukiwań dotyczących klientów Kancelarii.

W mediach pojawiły się pierwsze dane dotyczące wniosków o wykreślenie wyników wyszukiwania przez Google. Od 29 maja 2014 roku Google usunęło jedynie 3657 linków na podstawie próśb z Polski, podczas gdy wnioski dotyczyły14 586 linków. Ciekawym głosem w dyskusji o ochronie prywatności,  i jak najbardziej godnym odnotowania, jest wypowiedź przedstawicieli Google Polska, którzy wskazują, że problematycznym jest, że Trybunał Sprawiedliwości obarczył prywatny podmiot obowiązkiem ważenia interesu publicznego w prezentowaniu danej informacji i interesu prywatnego przejawiającego się w prawie do prywatności.

Przedstawicielom największej wyszukiwarki nie sposób odmówić racji, w pewnym stopniu ciężar oceny przerzucono na internetowego giganta, zaś system ochrony prywatności jest ewidentnie nieszczelny. Jak wskazują eksperci, w obowiązującym stanie prawnym, osoby, o których nieaktualne czy nieistotne dane pojawiają się w wynikach innych niż Google wyszukiwarek czy chociażby w nieeuropejskich wersjach Google, do złożenia wniosków nie są w ogóle uprawnieni.

Więcej można przeczytać na łamach jednego z popularnych portali internetowych

http://prawo.rp.pl/artykul/757712,1154075-Google-Polska--usuwajac-wyniki-wyszukiwania--bierzemy-pod-uwage-interes-publiczny.html

 Do góry