Sprawy

Kto zapłaci za strajk

W związku ze strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz pogłoskami o jego nielegalności, zespół Kancelarii przeprowadził analizę konsekwencji jakie grożą górnikom w przypadku, gdyby pogłoski te okazały się prawdziwe.

Na podstawie art. 26 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236) nielegalne prowadzenie strajku rodzi konsekwencje zarówno karne jak i cywilne.

Karze grzywny lub ograniczenia wolności podlegają jednak nie szeregowi strajkujący, lecz jedynie te osoby, które strajkiem kierowały.

Jednak dla każdego pracodawcy dużo ważniejsza jest możliwość pociągnięcia organizatorów strajku do odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z powyższą ustawą odpowiadają oni na podstawie Kodeksu cywilnego, a dokładniej na podstawie art. 415. Oznacza to, że pracodawca może dochodzić zarówno odszkodowania za doznaną stratę, ale również za utracone korzyści.

W przypadku strajku w JSW, odpowiedzialność poniosą organizujące strajk związki zawodowe jako osoby prawne. Spółka zapowiada, że górnicy odpracują wysokość odszkodowania. Z doniesień prasowych wynika, iż wysokość szkody jaką poniosła JSW jest niebagatelna i wyniosła ok. 350 mln zł.

 Do góry