Sprawy

Sprawozdania spółek uśpionych

Brak faktycznej działalności gospodarczej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka „uśpiona”) nie powoduje uchylenia obowiązku składania do sądu rejestrowego rocznych sprawozdań finansowych, który spoczywa na Zarządzie.

Sytuacja komplikuje się, gdy członkowie Zarządu złożyli rezygnację z pełnienia tej funkcji, a spółka nie powołała w ich miejsce nowych władz. W takiej sytuacji należy niezwłocznie – w odpowiedniej procedurze – zwołać Zgromadzenie Wspólników, na którym zostanie powołany nowy Zarząd, który dopełni zaległe obowiązki.

Wbrew pozorom jest to sytuacja, która zdarza się w praktyce obrotu, szczególnie w spółkach „uśpionych”. Wobec nowelizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ważne jest, aby sprawozdania finansowe składane były w terminie. Zgodnie z art. 25a pkt 4 tej ustawy, sąd rejestrowy może wykreślić spółkę z Rejestru w przypadku, gdy mimo wezwania nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

 Do góry