Sprawy

Cofnięcie zezwolenia w dwóch odsłonach

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyraził zastrzeżenia do co przestrzegania przez Klienta Kancelarii warunków zezwolenia. Naruszenie warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane, lub niewykonywanie przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów co najmniej przez 3 miesiące skutkuje cofnięciem zezwolenia. Naszym zdaniem nasz Klient nie naruszył warunków zezwolenia.

Niezależnie od tego, w przypadku naruszania warunków, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, zobowiązany jest, zgodnie z art. 90 ustawy o transporcie drogowym, wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. Dopiero, gdy kontrola po tym terminie wykaże, że mimo wezwania do usunięcia uchybień przedsiębiorca nadal narusza warunki zezwolenia, organ cofa zezwolenie.

 Do góry