Sprawy

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę – również ustnie

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie wyłoniło się zagadnienie dotyczące wskazania przez pracodawcę przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik został zapoznany z wybranymi i skonkretyzowanymi przyczynami rozwiązania umowy o pracę ustnie, przy okazji wręczenia mu pisemnego oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy. Jednocześnie, w swoim oświadczeniu pracodawca nie przedstawił konkretnych zarzutów, poprzestając na ogólnym określeniu powodów zakończenia stosunku pracy.

Pracownik w pozwie podniósł żądanie zapłaty na jego rzecz odszkodowania wskazując, że takie rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z przepisami kodeksu pracy – art. 30 § 4.

Niemniej jednak, pracodawca nie uchybił przepisom, bowiem podanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w jakikolwiek inny sposób aniżeli w pisemnym oświadczeniu o rozwiązaniu umowy, czyni zadość obowiązkom określonym w ww. przepisie.

 Do góry