Sprawy

Wynagrodzenie bez składek

Informacja z praktyki doradczej Kancelarii. Nie jest to odkrycie chwili, ale istotna zdobycz prawników obsługujących biznes. Otóż członek zarządu może pełnić swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, ale także na podstawie samego aktu powołania. Kwestie te są w doktrynie oraz orzecznictwie bezsporne.

Co jednak, gdy w uchwale powołującej członka zarządu określone zostanie także jego wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji? Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje wykonywania funkcji członka zarządu na podstawie samej uchwały wspólników, jako tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Oznacza to, że możliwe jest osiąganie dochodów bez konieczności odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Choć wydaje się to niemożliwe, powyższe stanowisko jest prawidłowe, co potwierdzają interpretacje oddziałów ZUS.

Zalecane jest jednak, aby przed wprowadzeniem takiego rozwiązania, wystąpić właśnie z wnioskiem o pisemną interpretację, co będzie chronić spółkę w przyszłości przed zmianą zdania przez ZUS.

 Do góry