Sprawy

Podwykonawca narusza prawa autorskie

W jednym z pobocznych wątków sprawy prowadzonej przez Kancelarię pojawił się problem interpretacji postępowania jednego z uczestników postępowania. Zagadnienie dotyczyło podmiotu świadczącego usługi konsultingowe, który w ramach zlecenia zapewniał wsparcie przy tworzeniu strategii spółki.

Usługa polegała m.in. na technicznej obróbce prezentacji strategii przygotowywanej przez jednego z członków zarządu. Jak się następnie okazało prezentacja stanowiła utwór w rozumieniu prawa autorskiego, przysługujący osobie trzeciej.

Czy w takiej sytuacji techniczna ingerencja konsultanta w elementy twórcze prezentacji na wyraźne polecenie nadzorującego projekt członka zarządu, stanowi naruszenie prawa autorskiego?

Każde opracowanie twórczych elementów utworu, wymaga uzyskania zgody autora, a w przypadku braku takiej zgody, opracowanie narusza jego osobiste i majątkowe prawa autorskie (art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Decydujący przy ocenie dokonania naruszenia będzie sam fakt ingerencji w utwór.

 Do góry