Sprawy

Agencja, pierwokup, ryzyko

Do Klienta Kancelarii zgłosił się potencjalny kupiec nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek gruntu, których łączna powierzchnia przekracza 5 ha. Zaproponował on, transakcję przeprowadzić w ten sposób, że każdą z niedużych działek gruntu nabędzie na podstawie osobnej umowy sprzedaży. Nasz Klient powziął wątpliwości w zakresie takiej formy sprzedaży i poprosił nas o analizę sprawy.

Wyjaśniliśmy Klientowi, że kupujący chce w ten sposób ominąć obowiązek zgłoszenia takiej transakcji do Agencji Nieruchomości Rolnych, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 803). Opierając się na tym przepisie Agencja dysponuje prawem pierwokupu, jeśli przedmiot transakcji ma powierzchnię nie mniejszą niż właśnie 5 ha.

Zarekomendowaliśmy Klientowi, aby poinformował Agencję o tej transakcji. W naszej ocenie sprzedaż nieruchomości w częściach byłaby obejściem prawa, co spowodowałoby nieważność umowy sprzedaży. Nasze działanie pozwoliło w pełni zabezpieczyć interesy Klienta w tym obszarze ryzyk prawnych.

 Do góry