Sprawy

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Celem gwarancji zapłaty za roboty budowlane uregulowanej w kodeksie cywilnym (a wcześniej w ustawie o gwarancji zapłaty) była ochrona wykonawców przed nieregulowaniem należnego im wynagrodzenia przez inwestorów, a tym samym – przywrócenie równowagi kontraktowej stron.

Niemniej jednak, już na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o gwarancji zapłaty pojawiły się wątpliwości, iż instrument ten może być wykorzystywany także przez nierzetelnych wykonawców, którzy żądając gwarancji zapłaty będą chcieli bez konsekwencji wycofać się z nieatrakcyjnych dla siebie inwestycji.

Sytuacja taka miała miejsce w jednej ze spraw prowadzonych prze Kancelarię. Jak na razie sądy I i II instancji nie dopatrzyły się złej woli wykonawcy, jednak Kancelaria podejmie próbę walki przed Sądem Najwyższym.

 Do góry