Sprawy

Korzyści z Naming Rights

Jeden z klientów kancelarii zgłosił się do nas z zapytaniem o korzyści jakie przynosi umowa „naming rights”. Jest to coraz bardziej popularna umowa sponsoringowa, na podstawie której sponsor nabywa pakiet praw sponsorskich i marketingowych do korzystania z wizerunku stadionu, dzięki którym może promować swoje produkty i usługi. Firma dąży w ten sposób do wytworzenia emocjonalnej więzi z potencjalną grupą docelową. Potencjał umów sponsorskich (szczególnie tych funkcjonujących w świecie sportu) jest ogromny.

Nasza Kancelaria brała udział w jednej z pierwszej tego typu transakcji w Polsce dotyczącej stadionu piłkarskiego. Obsługiwaliśmy jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów, który jako dzierżawca stadionu podpisał umowę sponsoringową, w której strony uzgodniły nazwę stadionu wraz z całym pakietem „naming rigts”.

Przedmiotem umowy naming rights jest określenie uprawnień przyznanych sponsorowi przez właściciela lub dzierżawcę obiektu oraz ustalenie wynagrodzenia, z tego tytułu. Umowa musi określać szczegółowe zasady współpracy stron oraz zasady odpowiedzialności z tytułu  jej naruszenia. Na podstawie tak skonstruowanej umowy sponsor nabywa prawo do używania tytułu sponsora tytularnego obiektu, może też otrzymać prawo do samodzielnego ustalenia logo stadionu. Warto również pamiętać o zagadnieniach związanych z prawem reklamowym, dotyczących możliwości umieszczenia logo sponsora w określonych miejscach na stadionie, czy emitowania spotów reklamowych na telebimach. Umowa sponsoringowa daje więc olbrzymie możliwości, a stadion może stać się idealnym miejscem, na którym sponsor będzie podpisywał kolejne lukratywne kontrakty.

 Do góry