Sprawy

Nowy związek zawodowy – od kiedy przysługują mu uprawnienia

Występowanie u pracodawcy związku zawodowego wiąże się z wieloma przysługującymi takiej organizacji uprawnieniami. Klienci często pytają od kiedy konkretnie takie przywileje przysługują związkowcom.

Wskazać tu można na dwa momenty w czasie. Pierwszym jest powstanie związku, czyli moment, w którym uchwała o jego powstaniu zostaje podjęta. Drugim jest zarejestrowanie nowego związku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Odpowiadając na wątpliwości naszych klientów zawsze wskazujemy, że związkowcy mogą korzystać ze swoich przywilejów dopiero od dnia zarejestrowania ich związku zawodowego w KRS. Wpis ten ma charakter konstytutywny, tzn., że dopiero od daty jego dokonania powstaje określony stan prawny. Zgodnie z art. 15 ustawy o związkach zawodowych, dopiero od dnia rejestracji związek zawodowy nabywa osobowość prawną, czyli może stać się podmiotem praw i obowiązków, w tym korzystać z ustawowych przywilejów.

Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że opisana sytuacja nie dotyczy jednostek organizacyjnych istniejących już w obrocie prawnym związków zawodowych, np. NSZZ „Solidarność”. W przypadku zawiązania się takiego podmiotu, kwestię jego osobowości prawnej regulować będzie wyłącznie statut tego związku ustalając np. iż z dniem zarejestrowania w strukturach związku dana jednostka uzyskuje osobowość prawną. Co więcej, taka jednostka nie będzie już musiała zostać zarejestrowana w KRS.

 Do góry