Sprawy

Bez pracodawcy

Jeden z naszych klientów powziął informację, iż nowo powstający związek zawodowy w jego zakładzie pracy rozpoczął już procedurę rejestracyjną we właściwym sądzie rejestrowym. Poprosił on Kancelarię, aby sporządzić wniosek o dopuszczenie go jako pracodawcy w charakterze uczestnika do powyższego postępowania

Działanie takie teoretycznie jest możliwe, a to z uwagi na art. 510 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Zainteresowany może przystąpić do postępowania i uzyskać status uczestnika i w ten sposób wpływać na przebieg postępowania.

Mając na uwadze ukształtowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego (postanowienia: I PRZ 15/89 oraz II CKN 527/98) wyjaśniliśmy klientowi, iż pracodawca nie może być uznany za zainteresowanego w postępowaniu rejestrowym związku zawodowego. Należy uznać, że udział pracodawcy w procesie tworzenia związku zawodowego, w tym postępowaniu rejestracyjnym, jest zaprzeczeniem niezależności związku zawodowego, który jest mu zagwarantowany nie tylko w ustawie o związkach zawodowych, ale także w wiążącej Polskę Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 Do góry