Sprawy

Podwyższenie kapitału bez podatku

Jeden z klientów kancelarii zwrócił do nas z pytaniem czy w 2010 notariusz słusznie pobrał od niego podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego. Nowo emitowane w tym przypadku akcje zostały następnie objęte przez cztery spółki w zamian za udziały trzech innych spółek. W konsekwencji nasz klient uzyskał 100 % udziałów w tych trzech spółkach.

W naszej ocenie w tym przypadku notariusz niesłusznie pobrał podatnik od czynności cywilnoprawnych. Nie zwrócił on bowiem na obowiązujący od 2009 roku art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem podatkowi nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów.

Problem niewątpliwie wiązał się w tej sprawie z faktem, że dopiero łącznie wszystkie udziały wniesione aportem dawały naszemu klientowi większość głosów w spółkach. Naszym zdaniem nie ma to jednak znaczenia dla zastosowania art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności prawnych. Stanowisko to potwierdza również doktryna oraz interpretacje podatkowe.

 Do góry