Sprawy

Wniosek patentowy w procedurze PCT bez zgłoszenia krajowego

W sprawie, w której doradzaliśmy pojawiło się następujące zagadnienie prawne.

Klient zlecił nam pomoc w procesie rozszerzenia ochrony patentowej na wynalazek stworzony przez klienta i zgłoszony w polskim Urzędzie Patentowym. Rozszerzenie ochrony miało nastąpić na kraje będące sygnatariuszami Traktatu o Współpracy Patentowej (PCT) oraz w ramach procedury, którą Traktat umożliwiał. Wynalazek, którego ochrony klient pierwotnie poszukiwał w trakcie prac zmienił się jednak na tyle, że stał się odrębnym rozwiązaniem technicznym. Stąd też pytanie czy w takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie ochrony międzynarodowej na nowy wynalazek w ramach procedury PCT, z pominięciem procesu uzyskiwania ochrony w Polsce? 

Zasadniczo procedura PCT nie uzależnia zgłoszenia wynalazku od uprzedniego zgłoszenia krajowego na terytorium któregokolwiek z krajów sygnatariuszy Traktatu. Powołanie się na zgłoszenie krajowe jest istotne wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca pragnie zastrzec wcześniejsze pierwszeństwo z krajowego zgłoszenia wynalazku. Zarazem procedura PCT umożliwia wskazanie państwa obywatelstwa wnioskodawcy, jego głównej siedziby lub państwa zamieszkania jako kraju uzyskania ochrony. W ramach procedury PCT możliwe jest zatem złożenie jednego wniosku obejmującego zarówno Polskę, jak i inne kraje. Zasadniczo wniosek taki powinien być jednak złożony za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.    

 Do góry