Sprawy

Faktor polityczny w stosowaniu prawa

W jeden z prowadzonych przez Kancelarię spraw zwalczamy decyzje quasi-wywłaszczeniowe podjęte w latach siedemdziesiątych w związku z budową rurociągu „Przyjaźń”. Rurociąg został zbudowany w oparciu o decyzje lokalizacyjne, które w momencie wydania i przez następnych 30 lat miały status dokumentów tajnych.

Można sądzić, że ten nadzwyczajny, polityczny status rozwiązania gospodarczego, jakim dzisiaj jest rurociąg, nadal skłania urzędy i sądy administracyjne do ignorowania uprawnień właścicieli, których czterdzieści lat temu pozbawiono funkcjonalnego władztwa nad gruntem. Urzędy i sądy akceptują bowiem fakt, że decyzje zezwalające na wejście na teren zostały wydane faktycznie bez decyzji lokalizacyjnej umożliwiającej stwierdzenie, o które nieruchomości chodzi. Wygląda na to, że w rurach nadal płynie ropa dostarczana w ramach bratniej pomocy przez Związek Radziecki, w związku z czym podważanie legalności wytyczenia wielkiej rury jest zakazane.

 Do góry