Sprawy

Nieważna zgoda na potrącenie szkody w mieniu

Jeden z naszych Klientów chciał wiedzieć, czy w porozumieniu o odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone można postanowić, że wartość poniesionej w nich szkody zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika.

Kodeks pracy oprócz katalogu należności, które mogą być potrącone z wynagrodzenia, przewiduje też możliwość potrącenia innych należności za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Jednakże w orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że w momencie podpisania takiej zgody pracownik musi być świadomy wysokości długu oraz przesłanki swojej odpowiedzialności.

Jako że przed powstaniem szkody w mieniu jej wartość jest nieznana, pracownik nie może udzielić zgody na potrącenie jej wartości z wynagrodzenia już w momencie podpisania porozumienia o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

 Do góry