Sprawy

Archaiczne zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Nadal nie jest jasne, czy sprzedaż detaliczna alkoholu wraz z dostawą do klienta narusza przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Enumeratywny katalog miejsc, w których sprzedaż detaliczna alkoholu jest dozwolona jest przeważnie interpretowany w ten sposób, że sprzedaż alkoholu rozumiana jako wydanie alkoholu kupującemu poza miejscem wskazanym w zezwoleniu stanowi naruszenie warunków zezwolenia. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za takim stanowiskiem są obowiązki nałożone na sprzedawców co do weryfikacji np. wieku kupującego.

Z drugiej strony, kupujący mogą bez problemu zamówić alkohol przez Internet ze sklepu zarejestrowanego za granicą. Problem pozostaje zatem otwarty, pomimo zapowiedzi Ministra Gospodarki dostosowania przepisów ustawy do obecnych realiów gospodarczych.

 Do góry