Sprawy

Wizerunek – korzystanie ograniczone

Jeden z naszych Klientów zamierzał zamieścić zdjęcia swoich pracowników na stronie internetowej firmy oraz wykorzystywać je na potrzeby wewnętrzne. W związku z tym zadał nam pytanie, co powinno zawierać oświadczenie pracownika wyrażające zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Po pierwsze, prawo autorskie przez pojęcie „wizerunek” rozumie konkretny obraz osoby ludzkiej, w związku z czym każde wykorzystywane zdjęcie będzie odrębnym wizerunkiem, na którego wykorzystanie należy uzyskać zgodę. Czyli – wyrażenie zgody na wykorzystanie wszystkich zdjęć zrobionych podczas oficjalnych spotkań nie jest możliwe.

Po drugie, należy w takim oświadczeniu dokładnie opisać, gdzie zostanie ono wykorzystane oraz jakiego rodzaju informacje będą mu towarzyszyć. Jeżeli uzyska się zgodę na wykorzystanie zdjęcia jako ilustracji do artykułu na dany temat, nie można go wykorzystywać w innych tekstach.

 Do góry