Sprawy

Jak nie płacić składek (od benefitów pracowniczych)

Jeden z naszych Klientów będący pracodawcą zastanawiał się jak może uniknąć odprowadzania składek do ZUS-u z tytułu dodatkowych polis ubezpieczeniowych zapewnianych pracownikom. Zgodnie z § 2 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych...

Składka wstecznie deklarowana

Preferencyjne składki ZUS to przywilej, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie prowadziły takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz jeśli w ramach tej działalności nie wykonują pracy na rzecz swojego byłego...

Siedem dni

Jeden z Klientów naszej Kancelarii prosił o wyjaśnienie kwestii prawnej dotyczącej udzielania urlopów wypoczynkowych dla osób innego wyznania z uwagi na fakt, że obchodzą oni święto. Pracownik naszego Klienta złożył wniosek o urlop wypoczynkowy we czwartek - na cztery dni przed planowanym...

Ustne rozwiazanie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi składania oświadczeń woli (art. 60 kc), wola strony zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny. Komentarz...

Szkoda, nie-szkoda i prawo pracy

Używanie pojęcia „odszkodowania” jest zwłaszcza rażące w odniesieniu do odpowiedzialności pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i bez wypowiedzenia. To prawnopracowe pojęcie odszkodowania nie ma nic wspólnego z pojęciem szkody...

 Do góry