Sprawy

Umowy na czas określony liczymy od wejścia do Unii

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy każda trzecia umowa o pracę na czas określony „przekształca się” w umowę na czas nieokreślony.

Wprawdzie obecne brzmienie art. 251 Kodeksu pracy mogłoby to sugerować, to należy też wziąć pod uwagę treść przepisów przejściowych, które towarzyszyły jego wprowadzeniu. Otóż przewidują one, że artykuł ten ma zastosowanie tylko do umów o pracę zawartych lub zmienionych od dnia wejścia przez Polskę do Unii Europejskiej.

Tym samym, nie liczy się umów na czas określony zawartych wcześniej, także tych trwających w dniu 1 maja 2004 roku.

 Do góry