Sprawy

Nadgodziny w warunkach szkodliwych

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy osoby wykonujące pracę w szkodliwych warunkach mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych w warunkach nieszkodliwych lub odwrotnie.

Obecne brzmienie Kodeksu pracy nie pozwala pracownikom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, oprócz sytuacji akcji ratowniczych. Nie ma znaczenia, w jakich warunkach mieliby oni świadczyć pracę w ramach nadgodzin.

Jednocześnie, pracownik wykonujący prace w normalnych warunkach może pracować w nadgodzinach w warunkach szkodliwych, o ile został do takiej pracy dopuszczony przez lekarza medycyny pracy.

 Do góry