Sprawy

Likwidacja stanowiska osoby szczególnie chronionej

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy osobie szczególnie chronionej przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy można wypowiedzieć warunki pracy i płacy ze względu na likwidację jej stanowiska pracy.

Wypowiedzenie zmieniające jest możliwe. Zależnie od podstawy przysługującej pracownikowi szczególnej ochrony będzie miał on prawo do dodatku wyrównawczego przez okres 6 miesięcy lub przez cały okres korzystania z ochrony.

 Do góry