Sprawy

Wyrzucenie na bruk niezgodne z prawem

W sprawie jednego z klientów Kancelarii pojawiło się ciekawe zagadnienie prawne dotyczące możliwości wyrzucenia najemcy na bruk. Dokonanie takiej czynności w myśl prawa uważane jest za samowolne naruszenie posiadania i  skutkuje możliwością pozwania wynajmującego. Zgodnie z przepisami...

Zabezpieczenie roszczenia o posiadanie

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię wynikła ciekawa kwestia dotycząca możliwości udzielenia zabezpieczenia powództwa o przywrócenie posiadania lokalu. Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania należy do kategorii roszczeń niepieniężnych, zastosowanie znajdzie tu więc...

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, co może zrobić w przypadku, upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono...

Uznanie przedawnionego długu

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy możliwe jest uznanie przedawnionego długu. Co do zasady uznać można jedynie dług w czasie trwania okresu przedawnienia, w związku z czym oświadczenie o uznaniu długu przedawnionego może być potraktowane jedynie jako zrzeczenie się zarzutu...

 Do góry