Sprawy

Uznanie przedawnionego długu

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy możliwe jest uznanie przedawnionego długu.

Co do zasady uznać można jedynie dług w czasie trwania okresu przedawnienia, w związku z czym oświadczenie o uznaniu długu przedawnionego może być potraktowane jedynie jako zrzeczenie się zarzutu przedawnienia. Aby można je tak zakwalifikować musi ono zawierać nie tylko oświadczenie wiedzy o istnieniu długu, lecz także zobowiązanie się do jego spłacenia.

Za dorozumiane zrzeczenie się zarzutu przedawnienia można uznać także podjęcie negocjacji w sprawie rozłożenia przedawnionego długu na raty.

 Do góry