Sprawy

Wyrzucenie na bruk niezgodne z prawem

W sprawie jednego z klientów Kancelarii pojawiło się ciekawe zagadnienie prawne dotyczące możliwości wyrzucenia najemcy na bruk. Dokonanie takiej czynności w myśl prawa uważane jest za samowolne naruszenie posiadania i  skutkuje możliwością pozwania wynajmującego.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ochroną objęte jest każde posiadanie, niezależnie od tego, czy jest w dobrej czy złej wierze, czy jest wadliwe, czy niewadliwe, czy jest zgodne z prawem, czy niezgodne. Nikt nie może naruszyć samowolnie posiadania, nawet właściciel rzeczy, której władztwo zostało bezprawnie odebrane. Zakaz ten dotyczy także stosunków między współposiadaczami rzeczy oraz pomiędzy posiadaczem samoistnym i zależnym- czyli między właścicielem, a najemcą.

Inna rzecz, czy wyrzucony będzie miał dość dużo zapału, by z powództwem wystąpić. Kancelaria jednak nigdy nie doradza postępowania niezgodne z prawem.

 Do góry