Sprawy

Zaskarżanie interpretacji

Jeden z naszych klientów, chciał się dowiedzieć co może zrobić w przypadku wydania Interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora izb skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z którą się nie zgadza. Zgodnie z zasadami w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Bez kary za grzechy

Wszystko wskazuje na to, że (w większości przypadku) nawet rażąco wadliwe rozwiązanie umowy o pracę nie spowoduje dla pracodawcy większych przykrości. Zwłaszcza w przypadku rozwiązania dyscyplinarnego pracodawca w najgorszym razie zapłaci co najwyżej tyle, ile by zapłacił na okres wypowiedzenia. Przepisy...

Premia przyznana tylko w części

W porozumieniach rozwiązujących stosunek pracy strony często przewidują rekompensatę natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy – np. przez przyznanie premii rocznej.  Czy takie postanowienie daje pracownikowi prawo do pełnej premii, czy jedynie do częsci proporcjonalnej do jego okresu zatrudnienia? Komentarz...

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

Czy w przypadkach, w których przepisy prawne odwołują się do pracownika, który przepracował część miesiąca, pod tym pojęciem należy również rozumieć pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych? Komentarz Dominika Latawiec-Chara dla "Dziennika Gazety Prawnej" z dnia 16...

Nadgodziny w pracy kierownika

Kierownikowi firmy przysługuje wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach? Na to pytanie kodeks pracy nie odpowiada. Intuicyjnie można odpowiedzieć, że nie jest mozliwe zarządzanie w etatowo przewidzianych godzinach - to oczywista cecha pracy zarządcy, kierownika, szefa. Komenarz Michała Tomczaka...

 Do góry