Sprawy

Nowe regulacje związków zawodowych wymagają dopracowania

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przyznający prawo koalicji zleceniobiorcom oraz inne zmiany niezwiązane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.  Przyjęcie ustawy w jej obecnym brzmieniu może spowodować wiele problemów w praktyce.

Cały artykuł tutaj

 Do góry