Sprawy

Likwidacja jedynego komplementariusza

W świetle zmian podatkowych, które uczyniły spółkę komandytowo-akcyjną płatnikiem podatku dochodowego w gospodarce wzrosło zapotrzebowanie na likwidację takich spółek Dotyczy to także naszych klientów. W przypadku kiedy spółka z o.o. jest jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej,...

Co to jest rażące wygórowanie

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, jakiej wysokości karę umowną można zastrzec w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, by nie została ona uznana za rażąco wygórowaną. Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. W zależności od okoliczności sprawy,...

Internet i mail jak woda i powietrze

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny...

Nieletni nie będą mogli już kupić e-papierosów

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nowelizacją  niepełnoletni nie będą mogli już kupić e-papierosów. Ponadto nowa regulacja ogranicza też miejsca używania e–papierosów....

Wynagrodzenie ryczałtowe i bezpodstawne wzbogacenie

Jeden z naszych klientów chciał się dowiedzieć, co może zrobić kiedy zawarł umowę na podstawie której wynagrodzenie miało być wypłacane na zasadzie ryczałtu a w trakcie wykonywania dzieła dokonał czynności dodatkowych nieobjętych umową. Konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza...

Bezdyskusyjne prawo do oceny pracownika

Chociaż w kodeksie pracy brak jest przepisu, który wprost przyznawałby pracodawcy prawo do oceny pracownika, to uprawnienie to nie może budzić wątpliwości. Jest ona bowiem nieodłącznym elementem zatrudnienia, a dokonuje się jej nie tylko w jego trakcie, ale także już na etapie procesu...

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

Nie ma wątpliwości, że osobom starszym często trudno znaleźć nową pracę, szczególnie jeżeli są w wieku, w którym po zatrudnieniu będą podlegać ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę na podstawie art. 39 kodeksu pracy. Pracodawcy nie chcą ryzykować angażowania osoby, którą...

Roszczenia za nadgodziny

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy. Felieton...

 Do góry