Sprawy

Nieletni nie będą mogli już kupić e-papierosów

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nowelizacją  niepełnoletni nie będą mogli już kupić e-papierosów. Ponadto nowa regulacja ogranicza też miejsca używania e–papierosów. Palenie będzie zabronione w miejscach publicznych np. na przystankach, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Ustawa trafi teraz do prezydenta. Senat zaproponował osiem poprawek do nowelizacji, z czego siedem o charakterze redakcyjnym i stylistycznym.
Nowelizacja ustawy ma wdrożyć regulacje przyjętej w 2014 roku dyrektywy tytoniowej. Termin wdrożenia tych przepisów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej minął 20 maja 2016 roku.
Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nowelizacją  niepełnoletni nie będą mogli już kupić e-papierosów. Ponadto nowa regulacja ogranicza też miejsca używania e – papierosów. Palenie będzie zabronione w miejscach publicznych np. na przystankach, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych.
Ustawa trafi teraz do prezydenta. Senat zaproponował osiem poprawek do nowelizacji, z czego siedem o charakterze redakcyjnym i stylistycznym.
Nowelizacja ustawy ma wdrożyć regulacje przyjętej w 2014 roku dyrektywy tytoniowej. Termin wdrożenia tych przepisów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej minął 20 maja 2016 roku.

 Do góry