Sprawy

Internet i mail jak woda i powietrze

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny – w wielu dziedzinach prawo pracy z premedytacją odmawia przyjęcia wiążących regulacji, licząc się z ryzykiem, że takich ustaleń po prostu nie da się wprowadzić. Do tych miękko regulowanych sfer należy m.in. tak ważna jak prywatność pracownika.

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

 Do góry