Sprawy

Co to jest rażące wygórowanie

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, jakiej wysokości karę umowną można zastrzec w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, by nie została ona uznana za rażąco wygórowaną.

Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. W zależności od okoliczności sprawy, a w szczególności od wysokości wyrządzonej pracodawcy szkody oraz naganności zachowania pracownika sądy zasądzają kary umowne kilkukrotnie przewyższające wysokość otrzymanego przez byłego pracownika odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej bądź obniżają je do wysokości odszkodowania.

Jeżeli złamanie zakazu konkurencji grozi pracodawcy znaczną szkodą można zastrzec karę 4-5 krotnie przewyższającą wypłacone odszkodowanie, lecz trzeba pamiętać, że istnieje możliwość, iż zostanie ona obniżona przez sąd.

 Do góry