Sprawy

Restrukturyzacja a upadłość

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć co się stanie w sytuacji zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a sąd restrukturyzacyjny, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, musi zawiadomić sąd upadłościowy o złożeniu wniosku o restrukturyzację. Co więcej, w takiej sytuacji sąd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne.

Wyjątkiem wystąpi w uwzględnieniu interesu ogółu wierzycieli:  w przypadku jego zagrożenia, sąd upadłościowy przejmuje wniosek restrukturyzacyjny do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli znowu interes wierzycieli zostałby zagrożony poprzez znaczne opóźnienie w wydaniu orzeczenia o ogłoszenie upadłości, sąd rozpoznaje tylko wniosek o ogłoszenie upadłości i jeżeli warunki naprawy firmy przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu.

 Do góry