Sprawy

Premia regulaminowa czy nagroda?

Pracodawcy często nie rozróżniają tych dwóch sposobów wynagradzania pracownika i stosują te pojęcia zamiennie, co jest błędem. O premii regulaminowej możemy mówić wówczas, gdy zasady jej przyznania są określone w regulaminie wynagradzania sposób jednoznaczny i konkretny. Tym samym możliwe jest ustalenie, kiedy pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty i w jakiej wysokości.

Innymi słowy roszczenie o przyznanie premii regulaminowej nie jest uzależnione od uznania pracodawcy. W momencie spełnienia przez pracownika pozytywnych przesłanek określonych w regulaminie powstaje po jego stronie prawo do żądania wypłaty świadczenia.

Z nagrodą mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca w zakresie przyznania świadczenia dysponuje marginesem swobody, uznania. Krótko mówiąc nagroda nie jest uzależniona od dopełnienia przez pracownika konkretnego warunku, a jej przyznanie stanowi konsekwencję wykonywania zadań przez wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych.

 Do góry