Sprawy

Środek transportu precyzyjnie wskazuje pracodawca

Czy rolą pracodawcy jest wyznaczenie jak najmniej uciążliwego środka transportu, czy ma on prawo kierować się wyłącznie ograniczeniem kosztów? Komentarz Pawła Drabika dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 27 września 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Wina i kara prezesa

Wynagrodzenia za pracę zarządu w kontekście prawa upadłościowego. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 22 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Kiedy można zwolnić związkowca

Związki zawodowe rzadko godzą się na pozbawienie aktywisty pracy. Obrone jego etatu traktują jako moralny obowiązek. Sądy jednak swobodnie oceniają fakty i bywają przeciwne powrotowi do firmy związkowca. Komentarz Moniki Niemeczek i Karoliny Lang dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 22...

Wystarczyłaby mądrość sędziów

Sąd Najwyższy rozstrzyga mnóstwo spraw i naprawdę trudno twierdzić, że wszystkie, czy choćby większość z nich ma znaczenie dla praktyki sądów powszechnych. Z drugiej strony SN oczywiście nie jest trzecią instancją. Gołym okiem prawnika praktyka widać, że tzw. chwytanie kasacji...

Poświadczanie za zgodność

Przy prowadzeniu przez profesjonalnego pełnomocnika spraw rejestrowych spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, często podnoszonymi przez Klientów wątpliwościami jest kwestia konieczności poświadczania dokumentów, na których podstawie dokonuje się wpisu w KRS. Zgodnie bowiem...

Kanon sprawiedliwości (numer 1)

W sądach wiele jest spraw w których pojęcie sprawiedliwości jest trudne do wykrycia. Po prostu w takich sprawach nie ma rozstrzygnięcia jednoznacznie sprawiedliwego. Dotyczy to może zwłaszcza wysoce abstrakcyjnych sporów prawniczych lub też, chociażby – takich spraw, których wynik...

 Do góry