Sprawy

Pułapka na pracodawcę

Błądzenie jest rzeczą ludzką, pracodawcom zdarza się popełnić oczywiste omyłki w oświadczeniach o wypowiedzeniu umowy o pracę, takie jak błędne oznaczenie stanowiska pracy zwalnianego pracownika.

Jeżeli pracodawca dostrzeże swój błąd, logiczne jest, że będzie próbował go sanować – np. przez złożenie drugiego poprawnego oświadczenia o wypowiedzeniu.

Komentarz Diany Kanarek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 1 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

 

 Do góry