Sprawy

Kanon sprawiedliwości (numer 1)

W sądach wiele jest spraw w których pojęcie sprawiedliwości jest trudne do wykrycia. Po prostu w takich sprawach nie ma rozstrzygnięcia jednoznacznie sprawiedliwego. Dotyczy to może zwłaszcza wysoce abstrakcyjnych sporów prawniczych lub też, chociażby – takich spraw, których wynik w istocie rzeczy zależy nie od sądu, lecz od opinii biegłego.

Felieton Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 8 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

 Do góry