Sprawy

Sprzeciw do listy wierzytelności

Jeden z naszych klientów zastanawiał się co może zrobić kiedy to w postępowaniu wszczętego na postawie jego sprzeciwu do listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nie zostało uznane w całości jego roszczenie. W takiej sytuacji, na podstawie art. 259 ust. 2 prawa upadłościowego...

Majestat formy pisemnej

Minie dużo czasu, zanim forma dokumentowa uzyska powszechność obiegu formy pisemnej. Nie mniej jednak zmiana przepisów sygnalizuje, że forma dokumentowa, czyli mailowa  nie jest w niczym gorsza od pisemnej. I to jest prawdą nawet w podstawowym aspekcie bezpieczeństwa. Felieton...

Terminy dla spadkobierców

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, jaki termin po nowelizacji art. 673 k.p.c. z dnia 17 sierpnia 2015 roku będzie obowiązywał na wezwanie, aby spadkobiercy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, którego otwarcie nastąpiło w 2003 roku. Niektóre z przepisów ustaw zmienianych...

Aksjologiczny problem zakazu konkurencji

Z konkurencją jest tak, że wchodzi ona często w drażliwy obszar stosunków pracowniczych, a w tym – w jeszcze bardziej drażliwy obszar stosunków, w których pracodawca zdaje się mieć nadmierną (cokolwiek by to znaczyło) przewagę nad pracownikiem. Felieton...

Za długi męża

Jedna z naszych Klientek zadała Kancelarii pytanie w jakim zakresie odpowiada za długi podatkowe swojego męża, jeżeli od niedawna mają podpisaną majątkową umowę małżeńską – tzw. intercyzę. Kwestia ta była o tyle istotna, iż mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i...

Obowiązkowa Rada

Jeden z naszych klientów zastanawiał się, kiedy konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzi na to pytanie udziela art. 213 kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza powinna być ustanowiona w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa...

Kiedy ZUS sprawdzi czy dziecko choruje

Z zasiłku opiekuńczego można korzystać wtedy gdy mamy chore dziecko do lat 14. Wystarczy wówczas uzyskac zwolnienie lekarskie w celu opieki nad dzieckiem, a świadczenie można pobierać nawet do 60 dni w roku - nie zawsze jednak odbywa się to w pełni etycznie. Komentarz Katarzyny Kamińskiej...

 Do góry