Sprawy

Zmienna w czasie korzystność

Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 6 października 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Kazuistyczny czy precedensowy charakter pracy widać na każdym kroku, i to zwłaszcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Precedensowy charakter prawa objawia się przede wszystkim w jego nieprzewidywalności. Oczywiście, dużo można pisać (i mówić) na temat tego, jak sobie dają radę systemy prawne, w których w ogóle nie ma kodeksów czy takie, które w sposób zasadniczy opierają się na precedensach.

 Do góry